[Video] Kiyasu Orchestra live at TEN (Tokyo,Japan) | March 15,2016


Line-up:
Aniki Tomonori (Trumpet)
Kouichi Kidoura (Guitar)
Maresuke (Contrabass)
Ryosuke Kiyasu (Drums)