[Video] Kiyasu Orchestra live at Asagaya TEN - May 11,2018


Venue: Asagaya TEN (Tokyo,Japan)
Line-up:
tsubatics (bass)
Koichi Kidoura (guitar)
Ryosuke Kiyasu (drums)
Video shooting: Satoshi Yamashita